bài toán này là bài toán mà chuột được học trong mấy ngày này nà - Ai đã đăng?