Hấp dẫn trận đối đầu cuối năm của SNSD và Wonder Girls - Ai đã đăng?