Hỏi về nấm lim xanh bao nhiêu tiền 1kg - Ai đã đăng?