Hy vọng - By ft Hikari (ủng hộ mem mới nhaz =]z) - Ai đã đăng?