Sự kiện đua top game Liêng nhận thưởng tiền mặt - Ai đã đăng?