Người đẹp “Giày thủy tinh” phong cách trên sàn catwalk - Ai đã đăng?