anh bin nè. thật lợi hại..hahahahaha - Ai đã đăng?