tạ đeo chân tập chiều cao, thể hình, võ thuật (2kg), lh 01684628414 - Ai đã đăng?