Hay kinh ..mời mọi ng cùng xem và cùng cry ... - Ai đã đăng?