Đế tản nhiệt laptop làm bằng mắc áo cực độc và hiệu quả - Ai đã đăng?