Có nên tắt hẳn máy tính khi không sử dụng hay không? - Ai đã đăng?