Dự báo thời tiết ngày 6/12/2015: Miền Bắc tạnh ráo, trời đẹp - Ai đã đăng?