458 Spider tại Mỹ thấp hơn 47.000 USD so với châu Âu - Ai đã đăng?