lùn thì đánh bóng chuyền kiểu gì ???? - Ai đã đăng?