Xuất hiện lỗ thủng Ozone lớn kỷ lục ở Bắc cực - Ai đã đăng?