Hà Nội: Vừa va chạm xe đã bị rút súng dọa bắn - Ai đã đăng?