300 căn view sông Sài Gòn, Kênh Tẻ cực đẹp - Ai đã đăng?