Off mem Miền Bắc.. Tin Hot !!!! So Hot ... - Ai đã đăng?