Indonesia xôn xao vì vòng tròn bí ẩn xuất hiện giữa cánh đồng - Ai đã đăng?