Siêu xe của đại gia Ảrập tung hoành khắp châu Âu - Ai đã đăng?