19.000 lao động sẽ được tuyển dụng sau tết - Ai đã đăng?