Hướng dẫn đăng ký, verify xác thực tài khoản Paypal - Ai đã đăng?