Quân đội Việt Nam đã trang bị tận răng, cú này Trung Quốc chỉ có chết - Ai đã đăng?