Ảnh hiếm hoi về báo Amur ở Trung Quốc - Ai đã đăng?