Trung Quốc lại tiếp tục ngang nhiên điều các máy bay chiến đấu đến đảo Phú Lâm - Ai đã đăng?