Chiếc áo lót 50 tỷ đồng của Miranda Kerr - Ai đã đăng?