anh em đọc rồi đừng có sock nha!!!!!! - Ai đã đăng?