^^ Hàng ngon trắng... >_< baned nick luôn đi - Ai đã đăng?