Ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam 15 - 10 - 1956 - Ai đã đăng?