Thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh 15 – 5 – 1941 - Ai đã đăng?