[Góp Ý]Về một buổi offline trà đá tại Hà Nội - Ai đã đăng?