Tàu bè của Trung Quốc có thể hoạt động ở nhiều vùng biển như Thái Bình Dương - Ai đã đăng?