Thơm lừng món thịt chiên vị gừng từ nước Nhật - Ai đã đăng?