Adobe sửa lỗ hổng Flash cho phép xem trộm webcam - Ai đã đăng?