Xe Ferrari California sẽ nhẹ hơn, mạnh hơn - Ai đã đăng?