HM 001 đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ 9 thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc - Ai đã đăng?