Nếu thất bại lần thứ 1000, liệu bạn có cố gắng thêm lần nữa?! - Ai đã đăng?