Ca ghép gan do rô-bốt thực hiện đầu tiên trên thế giới - Ai đã đăng?