Facebook sẽ bị đánh sập vào ngày 5/11 - Ai đã đăng?