Bác nào biết thông tin của 2 diễn viên Việt kiều trong Truy Sát không? - Ai đã đăng?