Âm thanh rất trong của các dòng Mercedes mới - Ai đã đăng?