đi đâu chơi lãng mạn, khi đi với "ấy"? - Ai đã đăng?