Mercedes phiên bản động cơ xăng mạnh mẽ - Ai đã đăng?