Bình luận trận ad jinx 4 cân 5 max hài- liên minh huyền thoại - Ai đã đăng?