Khi bị xếp nói thì phải làm j hãy xem để biết nhá :v - Ai đã đăng?