Sát thủ vứt xác 3 người xuống giếng bị bắt - Ai đã đăng?