"Ăn theo" Samsung, đến lượt Apple cũng làm iPhone màn hình cong - Ai đã đăng?