Dàn siêu mẫu quây quần trong lịch 2012 của Netease - Ai đã đăng?