Điện thoại di động bị nước vào, cần làm gì? - Ai đã đăng?