CEO Facebook Mark Zuckerberg đang ở Việt Nam - Ai đã đăng?